Příprava dat pro frézování

Prosíme věnujte chvilku níže popsaným pravidlům, velmi si tím vzájemně usnadníme práci.

Formáty dat

Pracovat dokážeme se všemi běžnými formáty dat, nejčastěji to budou tyto:

*.ai, *.eps, *.cdr, *.pdf, *.dxf, *.dwg (ze všech uvedených preferujeme *.eps)

Pro frézování používáme software Delcam Artcam Insignia pro 2D a 2.5D obrábění.

tisk pravidel

Pravidla pro přípravu dat

Při přípravě dat prosíme dodržujte základní pravidla:

› Data ukládejte vždy v měřítku 1:1

› Všechny uzavřené objekty musí být skutečně uzavřené, tj. např. čtverec nemůže tvořen čtyřmi samostatnými nespojenými úsečkami. Pozor zejména na data ve formátu *.dxf a *.dwg!!

› Při frézování se ze základního materiálu (např. plastové desky) odebírá určitá část, jedná se tedy o třískové obrábění. Pokud např. frézujeme nástrojem o průměru 10 mm, v základním materiálu zůstane po průchodu frézy drážka široká 10 mm. Proto je třeba si uvědomit, jak chápeme vámi nakreslené objekty:

  • Nakreslíte-li čtverec o rozměru 1x1 m, bude mít výrobek vnější rozměry 1x1 m.
  • Pokud dovnitř čtverce nakreslíte další objekt, chápeme ho jako otvor v daném tvaru.
  • Pokud nakreslíte úsečku, fréza se po ní bude pohybovat svým středem.
  • Jakákoliv požadovaná odchylka od těchto pravidel musí být jasně zadána.

› Negativní úhly v materiálu nemohou mít z principu věci ostrý roh, ale vždy rádius daný poloměrem použité frézy.

› Minimální rádius frézy pro obrábění daného materiálu je s námi třeba konzultovat, těžko např. půjde dělit 30 mm tlusté plexisklo frézou o průměru 1 mm.

› Všechny objekty se snažte definovat minimem bodů, tj. např. kruh by měl být tvořen čtyřmi body a bezierovými křivkami, nikoliv soustavou mnoha krátkých úseček.

› Pozor na zdvojené objekty ležící na sobě a zapomenuté miniaturní objekty.

› Pro přípravu obráběcích technik typu hrubování, intarze, vrtání, tvárnice, tvárník, V drážka, kapsa, stupňovitá kapsa, 3D obrábění atd. je lepší zavolat předem a domluvit se, jak správně data připravit.

› Data vždy musí obsahovat pouze křivky pro frézování!! Vyhněte se všem kótám, popiskům, odkazovacím čarám, rohovým razítkům, křížkům ve středech otvorů atd. Ty mohou být na samostatném výkresu, ne vždy jsou ale potřeba.

› Nepoužívejte čerchované čáry.

› Máte-li problém s použitím můstků zejména na malých dílech, domluvte se s námi telefonicky. Na větších dílech můstky zpravidla nebudou, používáme vakuové uchycení deskového materiálu.

› Pokud nedisponujete softwarem pro přípravu vektorových dat, pošlete nám alespoň nákres od ruky. Ušetřete sebe i nás podkladů vytvořených v Powerpointu, Wordu, Malování apod.

A nakonec vždy platí základní pravidlo: pokud si nevíte rady, zavolejte nám na telefonní číslo +420 777 557 456, rádi Vám poradíme!